آخرین اخبار : 

چگونه مقدمه مقاله IELTS را بنویسیم؟

wpid-ielts-registration-39516.jpg

مقدمه مقاله IELTS

مقدمه مقاله IELTS

مقدمه مقاله IELTS این بخش باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

♦ موضوع (topic) را بطور دقیق و مو به مو بازنویسی کنید. البته حتما و باید آنرا با زبان دیگر بیان (re-state) کنید. و یا زاویه ی دید خود را تغییر دهید.

♦ در task 2 مقدمه مقاله IELTS چنانچه موضوع یا تاپیک از نوع (opposing ideas) بود یعنی نظر دو گروه مخالف را بیان کرده بود ، شما نیز باید موضع (position) خود را به عنوان نویسنده در مقدمه ذکر کنید .
یعنی بیان کنید که با کدام طرف موافقید و دلایل خود را در مقدمه بیان نکنید.
♦ چنانچه موضوع یا تاپیک مقدمه مقاله IELTS از نوع (opposing ideas) نبود یعنی نظر دو گروه مخالف را بیان نکرده بود و فقط نظر شما را در باره ی یک موضوع خاص جویا شده بود،
شما نیز باید نظر مخالف و یا موافق خود را صراحتا بیان نموده و از بیان دلیل در مقدمه خود داری کنید.
♦ نوع دیگر تاپیک به گونه ایست که از شما میخواهد مزایا (advantages) و مضرات (disadvantages) یک موضوع را بیان کنید شما نیز در مقدمه باید بعد از بیان موضوع اذعان کنید که این امر دارای مزایا و مضراتی است.
دیدن ویدئوی کامل :
چگونه مقدمه مقاله IELTS را بنویسیم؟